شرکت سرمایه گذاری ! صنایع ایران

درباره ی صنایع ایران

شرکت سرمایه¬گذاری صنایع ایران در سال 1992 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس گردید. هدف از تاسیس شرکت افزایش فرصت¬های سودآوری از طریق جمع¬آوری و یکپارچه نمودن سرمایه¬های خرد و سپس سرمایه¬گذاری در کلاس¬های مختلف دارایی در بازار سرمایه می‌¬باشد. در حال حاضر شرکت در لیست شرکت¬‌های پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران قرار دارد.

شرکت کارگزاری بورس ایران

شرکت شیمی صنعت فرزان در سال 2003 تاسیس گردید. این شرکت تولید کننده روغن موتور، روانکارهای صنعتی و خودرو می‌¬باشد. در حال حاضر شرکت فعالیت خود را در زمینه‌های تولیدی دیگری نظیر محصولات ضدیخ، شیشه شوی، مایعات خنک کننده و سایر شوینده¬های صنعتی گسترش داده است.

شرکت شیمی صنعت فرزان

شرکت شیمی صنعت فرزان در سال 2003 تاسیس گردید. این شرکت تولید کننده روغن موتور، روانکارهای صنعتی و خودرو می‌ باشد. در حال حاضر شرکت فعالیت خود را در زمینه‌های تولیدی دیگری نظیر محصولات ضدیخ، شیشه شوی، مایعات خنک کننده و سایر شوینده ‌های صنعتی گسترش داده است.