• شماره تماس: ۸۸۷۰۹۱۶۵ - ۷۰
  • ایمیل: info@iiicompany.com
  • آدرس : تهران خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی برج سرو ساعی طبقه ۱۴ پلاک ۲۲۲۴ واحد 1406
  • فکس: ۸۸۷۰۱۰۶۲
  • کد پستی: ۱۴۳۳۸۹۴۶۸۳