صورت جلسه مجمع عمومی

24/05/11

به گزارش پايگاه اينترنتي شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران، مخاطبين گرامي مي توانند از طريق لينک زير گزارش را دانلود نماييد.

 

دانلود صورت جلسه مجمع عمومی