منشور اخلاقی

ما کارکنان شرکت صنایع ایران، با استعانت از خدای متعال و با هدف کسب رضایت او پیمان می­بندیم، به منظور تحقق اهداف والای این شرکت و ارائه خدمات مطلوب و ارزش آفرین به سهامداران شرکت و حرکت مستمر به سوی تعالی سازمانی، همواره متعهد و مجری اصول اخلاقی زیر باشیم:

خداوند را همواره ناظر بر رفتار و اعمال خود دانسته و به منظور کسب رضایت او از طریق رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی کوشا بوده و تقوا، عدالت، شرف و اعتدال را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار دهیم.

بر رعایت و اجرای کامل قوانین کشور و مقررات و ضوابط اداری شرکت در همه حال پایبند باشیم.

سهامداران شرکت را به عنوان یک شریک تجاری، عاملی برای رشد و بقای خود دانسته و خود را متعهد به پاسخگویی و امانت داری و شفافیت در قبال آنان بدانیم.

در سازمان خود حفظ کرامات انسانی کارکنان را بستر دیگر رفتارهای سازمانی قرار دهیم و احترام به پیشکسوتان، مدیران و همکاران و پرورش تعلقات سازمانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

خلاقیت و نوآوری مورد اهتمام جدی ماست.

هرگونه انتقاد، اظهارنظر و پیشنهاد از سوی سهامداران شرکت و همکاران را مشتاقانه ارج نهاده، انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان را فرصتهای راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی دانسته و از آن در راستای ارتقای خود و شرکت استفاده نماییم.

همواره در ارتقاء تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با دیگر همکاران در چارچوب ضوابط، کوشش نموده و خود را متعهد به جبران سرمایه­گذاری شرکت در امر آموزش خود از طریق انجام مسئولیت­های محوله و همچنین تولید و ارائه مستندات دقیق و کافی جهت انتقال نتایج حاصل از اجرای فعالیتهای خود به دیگر همکاران شرکت بدانیم.

استفاه بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف را وظیفه خود دانسته و همواره مصالح شرکت را در این زمینه و در انجام مسئولیت­های خود در نظر بگیریم و از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و افشای اطلاعات و اسرار سازمانی پرهیز نماییم.

در انجام وظایف و مسئولیت‌ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهیم.

احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا را ضروری دانسته و معتقدیم رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار، انجام پذیرد.